JANKNEGT is geselecteerd voor de KunstKoop Regeling!
Aan de Kunstkoop Regeling doen zo'n 150 galeries verdeeld over het hele land mee.
De deelnemende galeries zijn door de Mondriaan Stichting geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.

imagesJANKNEGT doet mee aan:

logo

Cruise Terminal Rotterdam
Wilhelminakade 699
3072 Ap Rotterdam